Sector
 • Alle onderwijstypen
 • Vo
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
Vakgebied
 • Wiskunde A
Vakinhoud
 • Getallen en variabelen
 • Inzicht en handelen
 • Verbanden en formules
 • Informatieverwerking ´╝ć onzekerheid
 • Discrete wiskunde
 • Verhoudingen
Leerplankundig thema
 • Centraal examen
 • Doelen
 • Eindtermen
 • Examens
 • Examensyllabus
 • Toetsing en examens
Vakspecifiek thema
 • Algebra├»sche vaardigheden

Wiskunde A vwo: syllabus centraal examen 2014

4-3-2015
College voor Examens. (2012). Wiskunde A vwo: syllabus centraal examen 2014. Utrecht: College voor Examens vwo, havo, vmbo.
Dit document is van belang voor wiskundedocenten bovenbouw vwo. Het bevat gedetailleerde specificaties voor het centraal examen wiskunde A vwo in 2014. Suggesties voor de onderdelen van het schoolexamen staan in de Handreiking schoolexamen. Van dit document verschijnt jaarlijks een nieuwe versie. Oude versies zijn te vinden bij www.examenblad.nl.