Sector
 • Alle onderwijstypen
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Vo
Vakgebied
 • Wiskunde B
Vakinhoud
 • Getallen en variabelen
 • Inzicht en handelen
 • Meten en meetkunde
 • Verbanden en formules
 • Verhoudingen
Leerplankundig thema
 • Centraal examen
 • Doelen
 • Eindtermen
 • Examens
 • Examensyllabus
 • Toetsing en examens
Vakspecifiek thema
 • Algebraïsche vaardigheden

Wiskunde B havo: syllabus centraal examen 2014

5-3-2015
College voor Examens. (2012). Wiskunde B havo: syllabus centraal examen 2014. Utrecht: College voor Examens vwo, havo, vmbo.
​​​Dit document is van belang voor wiskundedocenten bovenbouw havo. Het bevat gedetailleerde specificaties voor het centraal examen wiskunde B havo in 2014. Suggesties voor de onderdelen van het schoolexamen staan in de Handreiking schoolexamen. Van dit document verschijnt jaarlijks een nieuwe versie. Oude versies zijn te vinden bij www.examenblad.nl.