Sector
 • Alle onderwijstypen
 • Havo
 • Vwo
 • Vo
Vakgebied
 • Wiskunde
Vakinhoud
 • Getallen en variabelen
 • Inzicht en handelen
 • Meten en meetkunde
 • Informatieverwerking & onzekerheid
 • Verhoudingen
 • Verbanden en formules
Leerplankundig thema
 • Aansluiting
 • Doelen
 • Doorlopende leerlijnen
 • Doorlopende leerlijnen en samenhang
 • Tussendoelen
Trefwoorden
 • 3. Interessant

Wiskunde havo/vwo: leerlijnen landelijke kaders

24-1-2015
Hoeven, M. van der, & Meijs, L. (2009). Wiskunde havo/vwo: leerlijnen landelijke kaders. Enschede: SLO.
​​​​​Dit document is van belang voor leerkrachten po en wiskundedocenten vo. Het biedt een schematisch overzicht (in de vorm van posters) waarop per vak en per leergebied te zien is welke doorlopende lijn er is vanuit de kerndoelen in het primair onderwijs, via onderbouw naar de examenprogramma’s in de bovenbouw. Scholen kunnen deze overzichten gebruiken bij het vormgeven van een doorlopende leerlijn voor het eigen vak of voor het leergebied. Dit pakket bevat de schema's voor wiskunde A, B, D en C voor havo en vwo.