Sector
 • Alle onderwijstypen
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vo
Vakgebied
 • Wiskunde
Leerplankundig thema
 • Centraal examen
 • Doelen
 • Eindtermen
 • Examens
 • Examensyllabus
 • Toetsing en examens

Wiskunde vmbo: syllabus centraal examen 2014

26-5-2015
College voor Examens. (2012). Wiskunde vmbo: syllabus centraal examen 2014. Utrecht: College voor Examens vwo, havo, vmbo.
Dit document is van belang voor wiskundedocenten vmbo. Het bevat gedetailleerde specificaties voor het centraal examen wiskunde vmbo in 2014. Suggesties voor de onderdelen van het schoolexamen staan in de Handreiking schoolexamen. Van dit document verschijnt jaarlijks een nieuwe versie. Oude versies zijn te vinden bij www.examenblad.nl.