Resultaten PISA-21052900723-10-2017 00:01:51htmlFalseaspx Met het PISA-onderzoek (Programme for International Student Assessment) probeert de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) antwoord te geven op vragen als: “Zijn leerlingen goed voorbereid om de uitdagingen van de toekomstSLO Duiding2016Feskens, R.;Kuhlemeier, H.;Limpens, G.<p>Met het PISA-onderzoek (Programme for International Student Assessment) probeert de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) antwoord te geven op vragen als&#58; “Zijn leerlingen goed voorbereid om de uitdagingen van de toekomst aan te kunnen? Kunnen ze analyseren, redeneren en hun ideeën effectief overbrengen?” Sinds 2000 worden om de drie jaar de sleutelcompetenties van 15-jarige leerlingen gemeten in de lidstaten van de OESO en in een aantal partnerlanden/economieën. Deze groep van landen vertegenwoordigt 90% van de wereldeconomie.<br><br> Het doel van PISA is om regelmatig indicatoren te produceren van onderwijsstelsels. De prestaties van 15-jarige leerlingen worden voor dit doel gemeten. Voor ouders, leerlingen, de maatschappij en beleidsmakers is het belangrijk om te weten in hoeverre jongeren de vereiste kennis en vaardigheden aanleren om de uitdagingen van de maatschappij te kunnen aangaan. Op grond van de verzamelde gegevens kan het onderwijsbeleid zo nodig aangepast worden. Internationale indicatoren kunnen inzichten, stimulansen en instrumenten verschaffen met behulp waarvan de doeltreffendheid van het onderwijs voor alle betrokkenen verbeterd kan worden.<br><br>Dit document bevat de belangrijkste resultaten van het onderzoek.</p>Pdf-bestand
Dank voor uw aanmelding473623-10-2017 00:01:5154htmlFalseaspxWebsite artikelpagina
Aanmeldingspagina vragenlijstonderzoek wiskunde473723-10-2017 00:01:51246htmlFalseaspxWebsite artikelpagina
Uw reactie is succesvol verzonden1268323-10-2017 00:01:517htmlFalseaspxWebsite artikelpagina
Over SLO1286223-10-2017 00:01:51440htmlFalseaspxSLO heeft als nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling een publieke taakstelling in de driehoek beleid, praktijk en wetenschap. SLO heeft een onafhankelijke, niet-commerciële positie als landelijke kennisinstelling en is dienstbaar aan vele partijeWebsite artikelpagina
Contact1286323-10-2017 00:01:51448htmlFalseaspxAlgemene contactgegevens van SLO.Website artikelpagina
Disclaimer1286423-10-2017 00:01:51280htmlFalseaspxDisclaimer en privacyverklaring van SLO.Website artikelpagina
Thema-overzicht1286523-10-2017 00:01:515728htmlFalseaspxWelkomstpagina
Contactformulier1286723-10-2017 00:01:5195htmlFalseaspxWebsite artikelpagina
Syllabus rekenen 2F/3F vo/mbo1286823-10-2017 00:01:51399htmlFalseaspxDeze syllabus bevat de exameneisen voor het centraal examen rekenen 2F en 3F voor mbo en voor de rekentoetsen 2F en 3F in het vo.SLO Duiding2015College voor Toetsen en Examens<p>Deze syllabus vormt de verbinding tussen enerzijds de rekentoetsen vo en de centrale examens rekenen mbo en anderzijds de referentieniveaus rekenen zoals deze voor vo en mbo zijn&#160;vastgesteld. Deze referentieniveaus zijn beschreven in het Besluit referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen van 17 juni 2010. Dit besluit is tot stand gekomen na advies van de Expertgroep doorlopende leerlijnen taal en rekenen (bekend als de commissie Meijerink).&#160; In het besluit is aangegeven wat een kandidaat op de referentieniveaus 1F, 1S, 2F en 3F op het gebied van rekenkennis, -inzicht en -vaardigheden moet beheersen.</p><p>De referentieniveaus rekenen 2F en 3F vormen samen met deze syllabus het kader voor de rekentoets vo en het centraal examen rekenen mbo. In het Besluit referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen is ook vastgelegd welk referentieniveau geldt voor welke schoolsoorten of welke opleidingsniveaus&#58;</p><ul><li>2F voor vmbo, mbo-niveaus 1, 2 en 3</li><li>3F voor havo, vwo en mbo-niveau 4.</li></ul><p>Deze syllabus beschrijft de exameneisen voor de rekentoets 2F en 3F voor het voortgezet onderwijs en het centraal examen rekenen 2F en 3F in het middelbaar beroepsonderwijs.<br></p>Pdf-bestand