Dank voor uw aanmelding473614-8-2017 00:04:0754htmlFalseaspxWebsite artikelpagina
Aanmeldingspagina vragenlijstonderzoek wiskunde473714-8-2017 00:04:07237htmlFalseaspxWebsite artikelpagina
Uw reactie is succesvol verzonden1268314-8-2017 00:04:077htmlFalseaspxWebsite artikelpagina
Over SLO1286214-8-2017 00:04:07393htmlFalseaspxSLO heeft als nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling een publieke taakstelling in de driehoek beleid, praktijk en wetenschap. SLO heeft een onafhankelijke, niet-commerciële positie als landelijke kennisinstelling en is dienstbaar aan vele partijeWebsite artikelpagina
Contact1286314-8-2017 00:04:07405htmlFalseaspxAlgemene contactgegevens van SLO.Website artikelpagina
Disclaimer1286414-8-2017 00:04:07253htmlFalseaspxDisclaimer en privacyverklaring van SLO.Website artikelpagina
Thema-overzicht1286514-8-2017 00:04:075178htmlFalseaspxWelkomstpagina
Contactformulier1286714-8-2017 00:04:0786htmlFalseaspxWebsite artikelpagina
Syllabus rekenen 2F/3F vo/mbo1286814-8-2017 00:04:07348htmlFalseaspxDeze syllabus bevat de exameneisen voor het centraal examen rekenen 2F en 3F voor mbo en voor de rekentoetsen 2F en 3F in het vo.SLO Duiding2015College voor Toetsen en Examens<p>Deze syllabus vormt de verbinding tussen enerzijds de rekentoetsen vo en de centrale examens rekenen mbo en anderzijds de referentieniveaus rekenen zoals deze voor vo en mbo zijn&#160;vastgesteld. Deze referentieniveaus zijn beschreven in het Besluit referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen van 17 juni 2010. Dit besluit is tot stand gekomen na advies van de Expertgroep doorlopende leerlijnen taal en rekenen (bekend als de commissie Meijerink).&#160; In het besluit is aangegeven wat een kandidaat op de referentieniveaus 1F, 1S, 2F en 3F op het gebied van rekenkennis, -inzicht en -vaardigheden moet beheersen.</p><p>De referentieniveaus rekenen 2F en 3F vormen samen met deze syllabus het kader voor de rekentoets vo en het centraal examen rekenen mbo. In het Besluit referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen is ook vastgelegd welk referentieniveau geldt voor welke schoolsoorten of welke opleidingsniveaus&#58;</p><ul><li>2F voor vmbo, mbo-niveaus 1, 2 en 3</li><li>3F voor havo, vwo en mbo-niveau 4.</li></ul><p>Deze syllabus beschrijft de exameneisen voor de rekentoets 2F en 3F voor het voortgezet onderwijs en het centraal examen rekenen 2F en 3F in het middelbaar beroepsonderwijs.<br></p>Pdf-bestand
Goed voorbereid verder met wiskunde1286914-8-2017 00:04:0756htmlFalseaspxPublicatie over de wiskunde-aansluiting van vmbo-tl naar vervolgopleidingen.SLO Duiding2015Victor Schmidt<p>​De theoretische leerweg (tl) van het vmbo heeft een bijzondere positie in het Nederlandse onderwijsbestel. Vmbo-tl maakt deel uit van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs, maar kent alleen theoretische vakken. Net als de andere vmbo-leerwegen is de tl een tussenstation naar vervolgonderwijs, dat ook nog eens zowel mbo als havo kan zijn. Deze publicatie informeert tl-opleidingen over mogelijkheden om hun leerplan voor het vak wiskunde te verrijken voor leerlingen die doorstromen naar een wiskunde-intensieve mbo-opleiding of naar 4 havo. Daarbij gaat het zowel over de inhoudelijke als de uitvoerende kant van verrijking.</p>Pdf-bestand