Masterclass 1 voor rekencoördinatoren in het po: sterke rekenaars556326-9-2018 22:00:0025-9-2018 07:11:14htmlFalseaspxHet gesprek voeren over goed rekenonderwijs op school is een onderdeel van de taak van de rekencoördinator. Dat gesprek moet dan ook gaan over rekenonderwijs aan de sterkere rekenaars die op elke school rondlopen.
Masterclass 2 voor rekencöördinatoren in het po: formatief evalueren in de rekenles557430-10-2018 23:00:0025-9-2018 07:11:14htmlFalseaspxFormatief evalueren krijgt de laatste jaren steeds meer aandacht in het basisonderwijs. Leraren zien het nut ervan en herkennen de positieve effecten op de motivatie, het eigenaarschap van leerlingen over hun leren én op de leerlingprestaties.
Masterclass 3 voor rekebcoördinatoren in het po: probleemoplossen557520-11-2018 23:00:0025-9-2018 07:11:14htmlFalseaspxProbleemoplossen behoort tot de kern van rekenwiskundige vaardigheden (Halmos, 1980; Dossey, 2017). Het is ook een van de zogenoemde 21e eeuwse vaardigheden: in de steeds complexere samenleving worden probleemoplossende vaardigheden steeds belangrijker.