Sector

  • Po

Vakgebied

  • Rekenen/wiskunde

Leerplankundig thema

  • Meten en beheren van resultaten
  • Toetsing
  • Opbrengstgericht werken

Profiteren van evalueren

6-9-2017

​Formatief evalueren is een krachtig middel om het leren van leerlingen zichtbaar te maken en draagt bij aan effectief leren. Ook het primair onderwijs kan sterk profiteren van formatief evalueren. Daarom organiseert SLO op dinsdag 7 november 2017 in samenwerking met Onderwijs Maak Je Samen de conferentie Profiteren van evalueren, formatief evalueren in primair onderwijs. Een dag vol informatie, inspiratie, workshops en schoolvoorbeelden, met concrete handvatten om formatief evalueren toe te passen in de lespraktijk. De conferentie is bedoeld voor leraren, coördinatoren, intern begeleiders en schoolleiders in het primair onderwijs en vindt plaats in Nieuwe Buitensociëteit in Zwolle.

Contactpersoon