Sector
  • Alle onderwijstypen
Vakgebied
  • Rekenen
  • Rekenen/wiskunde
  • Wiskunde
Leerplankundig thema
  • Curriculummonitoring & -evaluatie
  • Onderzoek / Evaluatie
Trefwoorden
  • 1. Noodzakelijk

Curriculumspiegel 2017

25-9-2017

​Folmer, E., Koopmans - van Noorel, A, & Kuiper, W. (Red.). (2017). Curriclumspiegel 2017. Enschede: SLO.

​De Curriculumspiegel beoogt iedereen die vanuit parktijk, beleid, wetenschap en maatschappij zijn of haar steentje bijdraagt aan goed onderwijs in Nederland een spiegel voor te houden. Dat gebeurt door het bieden van overzicht en inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen, knelpunten en uitdagingen rond vakken en generieke thema's. Het boekwerk kent een hoofdstuk over rekenen en wiskunde. Hierin worden de uitgangspunten en metadoelen van het huidige reken/wiskundeonderwijs beschreven. Het hoofdstuk kent daarnaast een beschouwing over de relevantie en actualiteit van deze uitgangspunten en metadoelen. Dit mondt uit in een aantal aanbevelingen.

Contactpersoon