Sector
 • Alle onderwijstypen
 • Vo
 • Mbo
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Havo
 • Havo bovenbouw
Vakgebied
 • Wiskunde
Vakinhoud
 • Discrete wiskunde
 • Getallen en variabelen
 • Informatieverwerking & onzekerheid
 • Inzicht en handelen
 • Meten en meetkunde
 • Verbanden en formules
 • Verhoudingen
Leerplankundig thema
 • Doorlopende leerlijnen en samenhang
 • Aansluiting
 • Aansluiting VMBO-HAVO
 • Aansluiting VMBO-MBO
Vakspecifiek thema
 • Algebraïsche vaardigheden
 • Probleem oplossen en modelleren
Trefwoorden
 • 2. Belangrijk

Goed voorbereid verder met wiskunde

25-8-2015

​Schmidt, V. (2015). Goed voorbereid verder met wiskunde:Verrijking van het leerplan wiskunde voor een betere aansluiting vmbo-tl - vervolgonderwijs. Enschede: SLO.

​De theoretische leerweg (tl) van het vmbo heeft een bijzondere positie in het Nederlandse onderwijsbestel. Vmbo-tl maakt deel uit van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs, maar kent alleen theoretische vakken. Net als de andere vmbo-leerwegen is de tl een tussenstation naar vervolgonderwijs, dat ook nog eens zowel mbo als havo kan zijn. Deze publicatie informeert tl-opleidingen over mogelijkheden om hun leerplan voor het vak wiskunde te verrijken voor leerlingen die doorstromen naar een wiskunde-intensieve mbo-opleiding of naar 4 havo. Daarbij gaat het zowel over de inhoudelijke als de uitvoerende kant van verrijking.