Sector
 • Alle onderwijstypen
 • Vo
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw tl
Vakgebied
 • Informatica
Leerplankundig thema
 • Handreiking
 • Kwaliteitsborging schoolexamens
 • PTA
 • Schoolexamen
 • Examens
 • Toetsing en examens

Informatietechnologie vmbo-gt

29-8-2016

​SLO.(2016). Handreiking schoolexamen informatietechnologie vmbo. Geraadpleegd op http://handreikingschoolexamen.slo.nl/informatietechnologie-vmbo

Met ingang van dit schooljaar kennen zowel de gemengde als de theoretische leerweg een nieuw examenvak met de naam informatietechnologie. Dit vak gaat over het gebruik en ontwikkeling van informatietechnologie bij dagelijkse taken, bij onderzoek, in de samenleving, bij media-uitingen, bij geautomatiseerde opslag van gegevens en om te programmeren. Het vak kent een omvang van 200 lesuren van vijftig minuten in het derde en vierde leerjaar. Leerlingen mogen in dit vak examen doen in de vrije ruimte. Het vak kent geen centraal examen, maar alleen een schoolexamen. Bij het schoolexamen heeft SLO een handreiking geschreven met onder andere het examenprogramma, voorstellen hoe dit examenprogramma op school uitgewerkt kan worden, aanbevelingen voor een schoolleerplan en voor een PTA en voorbeeldtoetsen. De inhoud van deze handreiking heeft geen verplicht karakter. Een school kan op eigen manier invulling geven aan het examenprogramma, maar onderwerpen in zijn geheel weglaten is niet toegestaan.

Contactpersoon