Sector
  • Vo
  • Alle onderwijstypen
Vakgebied
  • Rekenen
Leerplankundig thema
  • Centraal examen
  • Onderzoek / Evaluatie
  • Examens
  • Toetsing en examens
  • Curriculummonitoring & -evaluatie
Trefwoorden
  • 3. Interessant

Doordacht doorzetten naar een hoger rekenniveau

12-5-2015

​Vorle, R. van de. (2014). Doordacht doorzetten naar een hoger rekenniveau. Advies van de commissie verantwoorde invoering rekentoets in vo en mbo. Enschede: SLO.

De commissie Steur heeft de bewindslieden, op hun verzoek, geadviseerd hoe op een verantwoorde manier toegegroeid kan worden naar een situatie waarin de rekentoets volwaardig meetelt voor diplomering in vo en mbo.  

Naar aanleiding van de kritiek die in een hoorzitting in de Tweede Kamer in december 2013 werd geuit op de rekentoetsen in vo en mbo heeft de commissie Bosker in het voorjaar van 2014 een advies uitgebracht. De conclusie was dat de rekentoetsen verbeterd kunnen worden en dat de cesuren voor 2F en 3F te hoog liggen en daarom bijstelling behoeven. De bewindslieden hebben de commissie Steur advies gevraagd over de cesuur en slaag/zak-regeling. Die commissie heeft geadviseerd om de rekentoets zorgvuldig in te voeren tijdens een overgangsperiode van vier jaar en ruimte te geven voor het systeem om zich "te zetten". Het perspectief is dat rekenen in 2020 op orde is.

Het advies bepleit om vanaf schooljaar 2015/16 vier lang met een opklimmende cesuur te werken. In 2015/2016 zou de slaagcesuur bij een 5 gelegd moeten worden, tenzij teveel leerlingen zakken. In dat geval kan de slaagcesuur worden aangepast. De slaagcesuur loopt vandaaruit op totdat in 2019/2020 de referentiecesuur (de grens van voldoende beheersing van het vereiste niveau) is bereikt. Ook is geadviseerd om de uitslag op de rekentoets uit te drukken in een vaardigheidsscore in plaats van een cijfer, omdat dat een stabiel gegeven is voor het vervolgonderwijs. Een ander advies was om rekenen tijdelijk uit de kernvakken te halen en in plaats daarvan het aantal mogelijkheden uit te breiden om de rekentoets af te leggen.

Naast een advies staan de opdracht, de werkwijze en afwegingen en uitgangspunten in het rapport beschreven.

In de Kamerbrief van 17 december 2014 over de Stand van zaken invoering referentieniveaus taal en rekenen in vo en mbo geven de bewindslieden aan dat ze de adviezen van de commissie-Steur overnemen.