Sector
 • Alle onderwijstypen
Vakgebied
 • Rekenen
 • Rekenen/wiskunde
 • Wiskunde
 • Wiskunde A
 • Wiskunde B
 • Wiskunde C
 • Wiskunde D
Vakinhoud
 • Discrete wiskunde
 • Getallen en variabelen
 • Informatieverwerking & onzekerheid
 • Inzicht en handelen
 • Meten en meetkunde
 • Verbanden en formules
 • Verhoudingen
Leerplankundig thema
 • Leraren
 • Professionalisering
Trefwoorden
 • 1. Noodzakelijk

Tussen wal en schip. Wiskundig-didactisch onderwijsonderzoek in Nederland

26-5-2015

​Platform Wiskunde Nederland. (2014). Tussen wal en schip. Wiskundig-didactisch onderwijsonderzoek in Nederland. Amsterdam: Platform Wiskunde Nederland.

​Dit onderzoeksrapport bevat drie belangrijke onderdelen:

 1. een inventarisatie van de stand van zaken van wiskundig-didactisch
  onderwijsonderzoek in Nederland, van behoeften, thema’s en vragen op dit gebied uit
  het veld, en van manieren waarop de opbrengst van dergelijk onderzoek wordt gevaloriseerd;
 2. een inventarisatie van fondsen en middelen voor wiskundig-didactisch
  onderwijsonderzoek, als ook van de succes- en mislukfactoren van acquisitie binnen
  deze fondsen;
 3. een voorstel voor vervolgstappen die Platform Wiskunde Nederland kan zettten voor het vergroten
  van steun voor de acquisitie, uitvoering en valorisatie van wiskundig-didactisch onderwijsonderzoek
  in Nederland.