Sector
 • Alle onderwijstypen
 • Po
 • Groep 6
Vakgebied
 • Rekenen/wiskunde
Vakinhoud
 • Getallen en variabelen
 • Informatieverwerking & onzekerheid
 • Inzicht en handelen
 • Meten en meetkunde
 • Verhoudingen
Leerplankundig thema
 • Curriculummonitoring & -evaluatie
 • Onderzoek / Evaluatie
Trefwoorden
 • 1. Noodzakelijk

Leerplankundige verkenning van TIMSS-trends

17-4-2018

​Zanten, M. van. (2017). Leerplankundige verkenning van TIMSS-trends. Enschede: SLO.

TIMSS is een internationaal onderzoek naar leerling prestaties bij rekenen-wiskunde en natuurwetenschappen. Uit TIMSS-2015 blijkt dat Nederlandse leerlingen in groep 6 over het algemeen nog steeds goed presteren, maar ook dat de prestaties sinds de start van TIMSS in 1995 gestaag dalen. In opdracht van het Ministerie van OCW heeft SLO een leerplankundige verkenning uitgevoerd, om te bepalen hoe deze trends leerplankundig zijn te duiden.