Sector
 • Vo
 • Alle onderwijstypen
 • Vmbo
 • Vmbo onderbouw
 • Havo
 • Havo onderbouw
 • Vwo
 • Vwo onderbouw
Vakgebied
 • Wiskunde
Leerplankundig thema
 • Toetsing en examens
 • Toetsing
 • Diagnostische tussentijdse toets

Intrekking wetsvoorstel DTT

26-1-2018

In het regeerakkoord is afgesproken dat de wettelijke basis voor het verplicht afnemen van een DTT zal worden geschrapt. Op 1 november is dan ook bij de Tweede Kamer aangekondigd dat het wetsvoorstel uit 2013 over leerlingvolgsysteem / DTT / internationaal onderzoek zal worden ingetrokken.

Zojuist is de brief aan de Tweede Kamer gezonden, waarmee het wetsvoorstel daadwerkelijk wordt ingetrokken.

Contactpersoon