Sector
  • Alle onderwijstypen

Nieuwe onderdelen op deze website

7-12-2017

​Recent zijn aan deze website enkele nieuwe onderdelen toegevoegd.

  • Ga naar Doelen, toetsen, examens en leerlijnen voor alle kerndoelen, referentieniveaus, examenprogramma's, syllabi en handreikingen.
  • Op het onderdeel Informatica kunt u informatie vinden over de vakken informatica in havo/vwo, informatietechnologie in vmbo-gt en media, vormgeving en ict in vmbo-kb en -bb.
  • Toekomstbestendig reken-/wiskundeonderwijs geeft u informatie over trends en ontwikkelingen in het reken/wiskundeonderwijs met bijpassende bronnen.

Wij wensen u veel leesplezier.

Contactpersoon