Sector
 • Alle onderwijstypen
 • Vo
 • Havo
 • Vwo
 • Havo onderbouw
 • Vwo onderbouw
Vakgebied
 • Wiskunde
Vakinhoud
 • Informatieverwerking & onzekerheid
 • Inzicht en handelen
 • Meten en meetkunde
 • Verbanden en formules
Leerplankundig thema
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
 • Vakdidactiek
Vakspecifiek thema
 • Wiskundige denkactiviteiten
Trefwoorden
 • 3. Interessant

Ontwerpen van wiskundige denkactiviteiten onderbouw havo/vwo

29-11-2017

​Kop, P., & Streun, A. van. (2017). Ontwerpen van wiskundige denkactiviteiten onderbouw havo/vwo. Enschede: SLO.

​In de nieuwe examenprogramma’s, die vanaf 2015 van kracht zijn in het vierde leerjaar, is een belangrijk leerdoel het bevorderen van wiskundige denkactiviteiten in alle wiskundevakken. Die wiskundige denkactiviteiten (WDA) zijn gekarakteriseerd door termen zoals 'Probleemoplossen en analytisch denken', 'Modelleren en algebraïseren', 'Ordenen en structureren', 'Formules manipuleren', 'Abstraheren', 'Logisch redeneren en bewijzen'. Deze publicatie is bedoeld voor wiskundedocenten die les geven in de onderbouw havo/vwo en inspiratie zoeken voor het ontwerpen van wiskundige denkactiviteiten in hun onderwijs. Eerder verscheen ook een versie voor de bovenbouw havo/vwo.