Dr. J.L.J. (Jos) Tolboom

Telefoon: (053) 4840 619
E-mail: j.tolboom@slo.nl
Functie: Leerplanontwikkelaar / vakexpert rekenen/wiskunde

​Jos Tolboom is betrokken bij projecten rondom de invoering van het referentiekader rekenen en de nieuwe programma's voor wiskunde in de hernieuwde tweede fase. Hij is secretaris van de syllabuscommissie havo-vwo wiskunde B. Hij heeft promotieonderzoek verricht naar de ondersteuning door draadloze netwerken bij het geven van feedback in statistiekonderwijs. ICT, in het bijzonder ter ondersteuning van het wiskundeonderwijs, heeft zijn speciale belangstelling.

 Publicaties