Drs. K (Kees) Hoogland

Telefoon: (053) 4840 326
E-mail: k.hoogland@slo.nl
Functie: Leerplanontwikkelaar Rekenen/wiskunde

Kees Hoogland is betrokken bij projecten rondom de invoering van het referentiekader rekenen, de nieuwe programma's voor wiskunde in de hernieuwde tweede fase en de diagnostische tussentijdse toets.
Hij heeft projecten geleid in binnen- en buitenland rond het implementeren van nieuwe  programma's voor rekenen, wiskunde en gecijferdheid. Hij doet onderzoek naar het representeren van situaties uit de werkelijkheid in contextrijke reken- en wiskundeopgaven.

Kees werkt per 1 september 2015 bij SLO en was eerder werkzaam als wiskundedocent, lerarenopleider, nascholer, leermiddelenauteur, hoofdredacteur Euclides en directeur van APS.

 Publicaties