Ir. V.E. (Victor) Schmidt

Telefoon: (053) 4840 363
E-mail: v.schmidt@slo.nl
Functie: Leerplanontwikkelaar / vakexpert rekenen/wiskunde en informatica

​Victor Schmidt is werkzaam bij de afdeling onderbouw vo/vmbo als leerplanontwikkelaar wiskunde en informatica. Tot zijn werkterrein horen onder andere de totstandkoming van rekentoetswijzers voor het voortgezet onderwijs, diverse projecten rondom het Referentiekader Rekenen en rond de totstandkoming van rekenonderwijs op scholen in het voortgezet onderwijs. Bovendien doet Victor een aantal projecten op het gebied van wiskundeonderwijs in de onderbouw havo/vwo en vmbo. Daarnaast heeft Victor in het recente verleden bemoeienis gehad met de ontwikkeling van een nieuw vak informatietechnologie voor de theoretische leerweg van het vmbo.

 Publicaties

 

 

Passende perspectieven vmbo. Leerroutes rekenen voor vmbo-bb/kb470513-3-2017 14:01:40543http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2017Brandt-Bosma, R.;Victor SchmidtIn augustus 2010 is de Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen van kracht geworden. In het Referentiekader taal en rekenen staan taal- en rekendoelen geformuleerd die leerlingen in principe moeten beheersen op overgangsmomenten in hun onderwijsloopbaan. Leerlingen die het vmbo afsluiten, dienen in principe referentieniveau 2F te beheersen. Een deel van de leerlingen heeft moeite om dit beoogde fundamentele niveau te behalen. Daarom is er voor leerlingen in de basisberoepsgerichte leerweg van het vmbo de mogelijkheid zich op een lager niveau (2A) te richten. Deze publicatie bevat leerroutes die bedoeld zijn om scholen te ondersteunen bij het aanbieden van een passen onderwijsaanbod voor vmbo-leerlingen bb/kb. De ontwikkelde leerroutes hebben evenwel als doel om vmbo-leerlingen met achterstand op het gebied van rekenen een optimale weg te laten afleggen om niveau 2F te bereiken of de rekentoets 2A te kunnen afleggen.Pdf-bestand
Concretisering referentieniveau 2F rekenen 1091626-1-2015 13:13:341474http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2011Gademan, J.;Victor Schmidt;Nelleke den Braber;Wim SpekIn het Referentiekader taal en rekenen is in referentieniveaus vastgelegd welke kennis en vaardigheden leerlingen moeten hebben aangaande rekenen/wiskunde. Om scholen en andere belanghebbenden te ondersteunen bij het ontwikkelen en aanpassen van lesmethoden, leermiddelen, toetsen/examens in het rekenonderwijs is SLO gevraagd een concretisering te maken van elk van de referentieniveaus uit het Referentiekader taal en rekenen. Deze publicatie geeft concretiseringen van het niveaus 2F voor vmbo/mbo-2. Elk rekendoel uit het referentiekader is voorzien van een toelichting, aanvullende voorbeelden, suggesties en opmerkingen.
Concretisering referentieniveau 3S rekenen1091726-1-2015 15:26:1053http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2011Locartelli, I.;Victor Schmidt;Jos Tolboom In het Referentiekader taal en rekenen is in referentieniveaus vastgelegd welke kennis en vaardigheden leerlingen moeten hebben aangaande rekenen/wiskunde. Om scholen en andere belanghebbenden te ondersteunen bij het ontwikkelen en aanpassen van lesmethoden, leermiddelen, toetsen/examens in het rekenonderwijs is SLO gevraagd een concretisering te maken van elk van de referentieniveaus uit het Referentiekader taal en rekenen. Deze publicatie geeft concretiseringen van het niveaus 3S voor havo/vwo en mbo. Elk rekendoel uit het referentiekader is voorzien van een toelichting, aanvullende voorbeelden, suggesties en opmerkingen. Pdf-bestand
Concretisering referentieniveau 2S rekenen 1101826-1-2015 13:15:48106http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2011Gademan, J.;Victor Schmidt;Nelleke den Braber;Wim SpekIn het Referentiekader taal en rekenen is in referentieniveaus vastgelegd welke kennis en vaardigheden leerlingen moeten hebben aangaande rekenen/wiskunde. Om scholen en andere belanghebbenden te ondersteunen bij het ontwikkelen en aanpassen van lesmethoden, leermiddelen, toetsen/examens in het rekenonderwijs is SLO gevraagd een concretisering te maken van elk van de referentieniveaus uit het Referentiekader taal en rekenen. Deze publicatie geeft concretiseringen van het niveaus 2S voor vmbo/mbo-2. Elk rekendoel uit het referentiekader is voorzien van een toelichting, aanvullende voorbeelden, suggesties en opmerkingen.
Goed voorbereid verder met wiskunde: verrijking van het leerplan wiskunde voor een betere aansluiting vmbo-tl - vervolgonderwijs1105220-5-2015 11:41:09645http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2015Victor SchmidtDe theoretisch leerweg (tl) van het vmbo heeft een bijzondere positie in het Nederlandse onderwijsbestel. Vmbo-tl maakt deel uit van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs, maar kent alleen theoretische vakken. Net als de andere vmbo-leerwegen is de tl een tussenstation naar vervolgonderwijs, dat ook nog eens zowel mbo als havo kan zijn. Deze publicatie informeert tl-opleidingen over mogelijkheden om hun leerplan voor het vak wiskunde te verrijken voor leerlingen die doorstromen naar een wiskunde-intensieve mbo-opleiding of naar 4 havo. Daarbij gaat het zowel over de inhoudelijke als de uitvoerende kant van verrijking.Pdf-bestand