Sector
 • Alle onderwijstypen
 • Po
Vakgebied
 • Rekenen/wiskunde
Vakinhoud
 • Getallen en variabelen
 • Inzicht en handelen
 • Meten en meetkunde
 • Verbanden en formules
 • Verhoudingen
Leerplankundig thema
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
Vakspecifiek thema
 • Probleem oplossen en modelleren
Trefwoorden
 • 1. Noodzakelijk

Rekenen-wiskunde in de 21e eeuw

5-9-2017

​Zanten, M. van, & Notten, C. (Red.). (2017). Rekenen-wiskunde in de 21e eeuw. Enschede/Utrecht: SLO/Panama.

Ter gelegenheid van de 35e Panama-conferentie over reken-wiskundeonderwijs is 'Rekenen-wiskunde in de 21e eeuw' uitgebracht. Deze bundel is het resultaat van een samenwerking van SLO en de Universiteit Utrecht en is mede mogelijk gemaakt door de Nederlandse Vereniging voor ontwikkeling van het reken-wiskundeonderwijs (NVORWO).

De bundel bevat praktische ideeën die direct kunnen worden toegepast in de dagelijkse reken-wiskundeles, zoals lesideeën over kritisch en creatief denken bij rekenen-wiskunde. Ook zijn er bijdragen die aanzetten tot nadere doordenking van het reken-wiskundeonderwijs. Bijvoorbeeld over de vraag welke leerinhouden meer aandacht zouden mogen krijgen in het licht van een toekomstbestendig reken-wiskundecurriculum.

Aan de bundel is meegewerkt door een bonte verzameling deskundigen: van leraren tot wetenschappers.