Sector
 • Alle onderwijstypen
 • Po
 • Basisonderwijs
 • Speciaal basisonderwijs
 • Hbo
 • Pabo
Vakgebied
 • Rekenen/wiskunde
Vakinhoud
 • Getallen en variabelen
 • Informatieverwerking & onzekerheid
 • Inzicht en handelen
 • Meten en meetkunde
 • Verbanden en formules
 • Verhoudingen
Leerplankundig thema
 • Vakdidactiek
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
Trefwoorden
 • 1. Noodzakelijk

Rekenen-wiskunde in de praktijk: Kerninzichten

16-11-2017

​Bart, F., Engelsen, J.F.M. den, Keijzer, R., Lek, A., Lit, S.A., Oonk, W., & Waveren Hogervorst, C. van. (2015). Rekenen-wiskunde in de praktijk: Kerninzichten. Groningen: Noordhoff Uitgevers.

ISBN

978-90-01-84700-5

​Dit studieboek gaat over het vak rekenen-wiskunde in de basisschool en de wiskundige en wiskundig-didactische bagage, de zogenaamde professionele gecijferdheid, die een leerkracht basisonderwijs moet bezitten om goed reken-wiskundeonderwijs te geven. Dit boek biedt de (aanstaande) leerkracht:

 • een overzicht van de belangrijkste wiskundige noties die leerlingen moeten verwerven, beschreven in 31 kerninzichten die verweven zijn met betekenisvolle praktijksituaties;
 • een beschrijving van de leerlijnen bij die kerninzichten;
 • bij elk hoofdstuk opgaven op het niveau van de kennisbasistoets voor de pabo, aangevuld met honderd extra opgaven ter verbreding en verdieping van de professionele gecijferdheid.
Contactpersoon