Sector
  • Alle onderwijstypen
  • Po
Vakgebied
  • Rekenen/wiskunde
Leerplankundig thema
  • Doorlopende leerlijnen en samenhang
  • Samenhang
  • Vakintegratie
Trefwoorden
  • 3. Interessant

Symbolen en notaties. Wiskundetaal in andere vakken

20-12-2017

​Van Zanten, M. (2015). Symbolen en notaties. Wiskundetaal in andere vakken. Volgens Bartjens, 35(1), 9-11.

​Rekenen-wiskunde is overal om je heen. De taal die daarbij hoort kom je op school ook bij andere vakken dan rekenen-wiskunde tegen. Soms zijn er betekenisverschillen tussen wiskundetaal bij rekenen-wiskunde en bij andere vakken, soms komt de taal overeen.

Contactpersoon