Sector
 • Alle onderwijstypen
 • Po
 • Vo
Vakgebied
 • Rekenen/wiskunde
 • Rekenen
Vakinhoud
 • Getallen en variabelen
Leerplankundig thema
 • Vakdidactiek
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
Vakspecifiek thema
 • Reken/wiskundeachterstand bij leerlingen
Trefwoorden
 • 3. Interessant

The development of proficiency in the fraction domain

20-12-2017

​Bruin-Muurling, G. (2010). The development of proficiency in the fraction domain. Affordances and constraints in the curriculum. (Proefschrift.) Eindhoven: Technische Universiteit Eindhoven.

​Dit proefschrift analyseert de voortgang van het leren van breuken van groep 6 in het primair onderwijs tot en met klas 3 van havo en vwo in het voortgezet onderwijs. Er worden verbanden gelegd met het formele curriculum en met de lesmethoden. Uitgangspunt is de huidige situatie in reken/wiskundeonderwijs met de bestaande kerndoelen en lesmethoden. De onderzoekster heeft een toets ontwikkeld om inzichtniveaus van leerlingen in kaart te brengen.

Conclusies uit het proefschrift zijn onder andere:

 • In de onderbouw van het voortgezet onderwijs vindt er weinig verdieping plaats over breuken als gevolg van het gebrek aan aandacht hiervoor in de lesmethoden.
 • Leerlingen beschikken aan het einde van de onderbouw over te weinig inzicht over breuken om gebroken algebraïsche vormen te herleiden.
 • Aan het einde van de onderbouw kunnen leerlingen onvoldoende schakelen tussen een breuk als een deling en een breuk als een getal.
 • De lesmethoden uit het primair onderwijs verhinderen leerlingen formeel inzicht in breuken te verwerven.

 

 

 

 

 

 

Contactpersoon