Vakspecifiek thema
  • Probleem oplossen en modelleren

Probleemoplossen

19-1-2015
Kunnen oplossen van min of meer complexe problemen met behulp van rekenen en wiskunde is een belangrijke vaardigheid in de tegenwoordige tijd. Om dergelijke problemen te kunnen oplossen is het noodzakelijk, maar niet voldoende de onderliggende reken/wiskundevaardigheden te beheersen. Daarnaast moet de probleemoplosser ook een probleem kunnen doorgronden, bijpassende reken/wiskundige handelingen kunnen identificeren, bepalen welke gegevens noodzakelijk zijn en uitkomsten van berekeningen kunnen herleiden tot een oplossing van het probleem. U treft hier documenten aan die hier nader op in gaan.
Contactpersoon