Sector
  • Vmbo bovenbouw bb
  • Vmbo onderbouw
  • Po
Vakspecifiek thema
  • Reken/wiskundeachterstand bij leerlingen

Rekenachterstand bij leerlingen

19-1-2015
Rekenachterstand komt voor bij een substantieel deel van de leerlingen. Rekenachterstand kan ontstaan doordat leerlingen bepaalde leerstof niet is aangeboden of doordat een leerling bepaalde leerstof niet op het juiste niveau beheerst. Begeleiding van leerlingen met rekenachterstanden vormt een aanzienlijke uitdaging voor leerkrachten en docenten en gaat vaak verder dan simpelweg herhaling van leerstof plus oefenen. Hier treft u een aantal documenten aan die daarbij behulpzaam kunnen zijn.
Contactpersoon

 Links