Vakgebied
  • Rekenen
  • Rekenen/wiskunde
  • Wiskunde
  • Wiskunde A
  • Wiskunde B
  • Wiskunde C
  • Wiskunde D
Leerplankundig thema
  • Samenhang

Rekenen en wiskunde in andere vakken

19-1-2015
Rekenen en wiskunde komen aan bod in een breed scala aan (school)vakken. Een team in een school kan hiervan gebruik maken en delen van hun leerplan rekenen en/of wiskunde "uitbesteden" aan andere vakken. Daar komt nogal wat bij kijken. Denk aan onderlinge afstemming, organisatorische afspraken, enzovoorts. Hier treft u documenten en andere informatie aan die u hierover informeert. SLO heeft een website ontwikkeld met een model en een digitaal instrument om rekenleerinhouden te inventariseren en analyseren.