Sector
  • Vve
Vakgebied
  • Rekenen/wiskunde
Leerplankundig thema
  • Aansluiting VVE-PO

Rekenen voor jonge kinderen

19-1-2015
De maatschappelijke roep om de kwaliteit van de voor- en vroegschoolse situatie te verhogen, neemt toe. De tijd is rijp om een leerplankundige bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van jonge kinderen. Een goede aansluiting van voor- naar vroegschoolse educatie en vervolgens een vloeiende overgang naar de schoolse situatie vragen om een goede afstemming, vanuit leerplankundig perspectief. Onder dit thema staan documenten die de ontwikkeling van reken/wiskundebegrip bij jonge kinderen als onderwerp hebben.
Contactpersoon