Sector
  • Vo
  • Mbo
  • Alle onderwijstypen
Vakgebied
  • Rekenen
Leerplankundig thema
  • Toetswijzer
  • Examensyllabus
  • Centraal examen
  • Examens
  • Toetsing en examens

Rekentoetsen in het vo

19-1-2015
De rekentoets is in het voortgezet onderwijs een verplicht examenonderdeel sinds schooljaar 2014-2015. Vanaf schooljaar 2015-2016 telt de rekentoets mee voor diplomering. Voor vmbo-bb leerlingen is dat een jaar later het geval.
 
Er is een rekentoets/examen 2F voor leerlingen in vmbo en mbo-2 en -3, en er is een rekentoets/examen 3F voor leerlingen in havo/vwo en mbo-4. Voor vmbo-bb leerlingen is er een alternatieve toets 2A (voorheen vmbo-bb toets genoemd). Daarnaast is er een aparte toets voor leerlingen met ernstige rekenproblemen: de ER toets. Die toets is er op 2 niveaus: de 2Er toets en de 3ER toets.
 
Contactpersoon