Sector
 • Alle onderwijstypen
 • Vo
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
Vakgebied
 • Wiskunde A
 • Wiskunde B
 • Wiskunde C
 • Wiskunde D
Vakinhoud
 • Discrete wiskunde
 • Getallen en variabelen
 • Informatieverwerking & onzekerheid
 • Inzicht en handelen
 • Meten en meetkunde
 • Verbanden en formules
 • Verhoudingen
Leerplankundig thema
 • Toetsing en examens
 • Examens
 • Centraal examen
 • Schoolexamen
 • Curriculum
Vakspecifiek thema
 • Algebraïsche vaardigheden
 • Probleem oplossen en modelleren
 • Wiskundige denkactiviteiten

Veranderd wiskundeonderwijs

25-8-2015

​Peereboom, H., Tolboom, J., Vaandrager, P., Versnel, P., & Wijk, P. van. (2015). Veranderd wiskundeonderwijs: Gevolgen van de invoering nieuwe examenprogramma's augustus 2015. Enschede: SLO.

​Bij de invoering van de nieuwe examenprogramma’s voor wiskunde in de tweede fase van het havo en vwo is het met name voor docenten van belang zicht te krijgen op de verschillen met de huidige examenprogramma’s, zowel op hoofdlijnen als op detailniveau. Deze brochure geeft een overzicht van de vernieuwde wiskundeprogramma’s havo-vwo met daarbij per vak de verschillen tussen de huidige en de nieuwe programma’s, met een overzicht van nieuwe onderwerpen. Verder worden per vak voorbeelden van nieuwe examenopdrachten gegeven, met daarbij een korte toelichting. Tot slot wordt verwezen naar een aantal websites waar materiaal te vinden is ter ondersteuning van het wiskundeonderwijs.

Contactpersoon