Sector
  • Alle onderwijstypen
  • Vo
  • Vwo
  • Vwo bovenbouw
Vakgebied
  • Wiskunde C

Wiskunde C vwo

16-4-2018

Het aantal leerlingen dat in het vwo het vak wiskunde C volgt is al jaren een punt van zorg. In 2015 is in vwo 4 een nieuw examenprogramma ingevoerd. Om een beter beeld van dit programma te geven en het vak wiskunde C kans van slagen te bieden, organiseert SLO in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren en de Vereniging Samenwerkende Nederlandse Universiteiten op maandag 16 april 2018 een conferentie in Utrecht.

Deze conferentie richt zich op de aansluiting op het gebied van wiskunde tussen het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo) en het wetenschappelijk onderwijs (wo). De nadruk ligt op de nieuwe examenprogramma's voor wiskunde A en wiskunde C. Wat zijn de veranderingen in deze vakken, wat zijn de huidige verschillen tussen beide vakken en wat betekent dat voor de mogelijkheden die ze bieden voor de keuze van een wetenschappelijke studie?

Het vernieuwde domein 'Statistiek' (onderdeel van zowel wiskunde A als wiskunde C) en de nieuwe domeinen 'Logisch redeneren' en 'Vorm en ruimte' (beide onderdeel van wiskunde C) worden toegelicht.

Opgave voor deze conferentie is mogelijk via de link aan rechterzijde vanaf 1 februari a.s.

  

180116 flyer Statistiek Euclides_deel1.jpg 

Het enige verschil in de statistiek is dat wiskunde A één extra subdomein Verklarende statistiek bevat. Dat is subdomein E6 van het domein E wiskunde A vwo.

Contactpersoon